คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 419.1 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 773.48 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือกลุ่มบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 545.94 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือกลุ่มบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 660.48 KB