ภาพกิจกรรม
วารสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันมาฆบูชา
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ Microsoft Team และ G Suite for Education
การสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอล เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลและออนไลน์
การประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนลงพื้นที่มองสิ่งของและทุนการศึกษา
โรงเรียนผ่านการประเมิน สมศ. รอบที่ 4 รุ่นที่ 1
การมอบขัวและรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 2019
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.ภาคพิเศษ
กิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตฯ
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2564,09:59   อ่าน 1100 ครั้ง